prindi välja
OÜ ESTEST PR

Varese 8a-2
13424 Tallinn
+372 51 45215
+372 50 45215

info@est-land.ee
WWW.EST-LAND.EE

Põllumeestele loodi toetusfond

Stipendiumi suurus on 6000 eurot ühele tudengile 2 aasta jooksul.

Balti Veski tegevjuht Lauri Mõtsnik peab õpingute toetamist eriti oluliseks mitte ainult tudengitele, vaid ka teraviljakasvatajatele ja tootjatele. „Balti Veski üks olulisi eesmärke on suurendada oma tegevust kvaliteetse kohaliku teravilja kasvatamise ja töötlemise valdkonnas. Lisaks senisele tegevusele oleme valmis andma kohalikele teraviljakasvatajatele uusi võimalusi oma toodangu realiseerimiseks ning väike- ja suurtootjatele õiglase hinna ja kvaliteedi suhtega toorainet. Selleks, et suudaksime pakkuda nii lõpptarbijaile kui pagaritööstustele parimat võimalikku teraviljatoodangut, olemegi loonud stipendiumi näol kasvulava uue põlvkonna teadustöö ja teraviljakasvatamise sünniks,“ kinnitab Mõtsnik.

Joosep Tootsi Fondi juhatuse liige Kairit Prits sõnas, et kuna Eesti Maaülikool kuulub just põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli hulka, siis on selle valdkonna tudengite õpingute toetamine ettevõtte poolt väga tänuväärne panus ühiskonda. „Koostöös Balti Veskiga saab üliõpilane juba varakult teada oma võimalustest praktika- ja tööturul ning õppeedukust stimuleeriv stipendium võimaldab üliõpilastel areneda, saamaks teadmisi tulevikus jõuliselt praktikas rakendada“. 

 

 

 

 

 

 

Veski Mati on Balti Veski kaubamärk, mille vastloodud stipendium antakse üliõpilasele, kelle planeeritav uurimistöö aitab kaasa teravilja kvaliteedi parendamisele ning tooraine vääristamisele. Stipendiumi makstakse 250-eurose osamaksetena igakuiselt kahe aasta jooksul, et soodustada tudengite järjepidevat pühendumist juba õpingute alguses ning ergutada neid õpinguid nominaalajaga lõpetama.

 

Allikas: http://www.pollumajandus.ee

 

WWW.EST-LAND.EE