prindi välja
OÜ ESTEST PR

Varese 8a-2
13424 Tallinn
+372 51 45215
+372 50 45215

info@est-land.ee
WWW.EST-LAND.EE

RMK müüb jahipidamisvõimalusi

RMK korraldab jahilubade eelisõigusega omandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise teel...

„1. märtsil algaval jahihooajal planeerime küttimismahte samas suurusjärgus eelmise, 2011/2012. jahiaastaga, ent lõplikult selgub see maikuus, kui Keskkonnaamet väljastab iga jahipiirkonna osas konkreetsed küttimislimiidid,“ selgitas RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste.
Enampakkumise tähtaeg on kolmapäeval, 29. veebruaril kell 14, mil kirjalikud pakkumused peavad olema saadetud RMK Ristipalo kontorisse. Pakkumust võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna. Iga enampakkumisel osaleja saab esitada vaid ühe pakkumuse ja vaid ühe jahiala kohta.
 
„Enampakkumist korraldades eeldame, et RMK kasutuses olevate jahipiirkondade eramaal peetakse jahti ainult maaomaniku nõusolekul. Sellistel juhtudel tekib maaomanikel selle eest, et nad oma jahimaad kasutada lubavad, teenimisvõimalus. RMK jagab maaomanikega enampakkumise tulud jahipiirkonnas proportsionaalses mahus maa pindalaga,“ lisas Kalev Männiste. 2011. aastal maksis RMK maaomanikele tasu nende eramaa jahindusliku kasutamise eest 37 kinnistu osas kokku üle 1500 euro.
 
RMK hallatavate jahipiirkondade eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teadaandmiseks palume saata kiri aadressile jaht@rmk.ee, teatades oma nime, enda kinnistu(te) või katastriüksus(t)e numbri, kontaktandmed, samuti arveldusarve, kuhu soovite oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. Eramaa jahipidamiseks kasutamise nõusolekust palume teada anda 1. septembriks 2012. Eelmisel jahihooajal jahipidamiseks nõusoleku andnud eramaaomanikud seda käesoleval aastal uuendama ei pea juhul, kui kinnistute omanik pole vahetunud.
 
Kõik jahipidamisega kaasnevad kohustused ja piirangud on määratud enampakkumise võitjaga sõlmitavas jahipidamisvõimaluste kasutamise kokkuleppes. Suurulukite küttimislubade ostuga kaasneb kohustus küttida vähemalt kahekordses lubade arvulises mahus väikekiskjaid või arvukuse reguleerimist vajavaid jahilinde. Kobraste küttimiskohustus kehtestatakse elupaigapõhiselt seal, kus nende elutegevus põhjustab üleujutusi. Ulukihooldetööd ja lisasöötmise teostab pakkumise võitja müügiüksusel omal kulul.
 
Rohkem informatsiooni enampakkumise kohta leiab: www.rmk.ee/teemad/jaht.
 
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.„1. märtsil algaval jahihooajal planeerime küttimismahte samas suurusjärgus eelmise, 2011/2012. jahiaastaga, ent lõplikult selgub see maikuus, kui Keskkonnaamet väljastab iga jahipiirkonna osas konkreetsed küttimislimiidid,“ selgitas RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste.
Enampakkumise tähtaeg on kolmapäeval, 29. veebruaril kell 14, mil kirjalikud pakkumused peavad olema saadetud RMK Ristipalo kontorisse. Pakkumust võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna. Iga enampakkumisel osaleja saab esitada vaid ühe pakkumuse ja vaid ühe jahiala kohta.
 
„Enampakkumist korraldades eeldame, et RMK kasutuses olevate jahipiirkondade eramaal peetakse jahti ainult maaomaniku nõusolekul. Sellistel juhtudel tekib maaomanikel selle eest, et nad oma jahimaad kasutada lubavad, teenimisvõimalus. RMK jagab maaomanikega enampakkumise tulud jahipiirkonnas proportsionaalses mahus maa pindalaga,“ lisas Kalev Männiste. 2011. aastal maksis RMK maaomanikele tasu nende eramaa jahindusliku kasutamise eest 37 kinnistu osas kokku üle 1500 euro.
 
RMK hallatavate jahipiirkondade eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teadaandmiseks palume saata kiri aadressile jaht@rmk.ee, teatades oma nime, enda kinnistu(te) või katastriüksus(t)e numbri, kontaktandmed, samuti arveldusarve, kuhu soovite oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. Eramaa jahipidamiseks kasutamise nõusolekust palume teada anda 1. septembriks 2012. Eelmisel jahihooajal jahipidamiseks nõusoleku andnud eramaaomanikud seda käesoleval aastal uuendama ei pea juhul, kui kinnistute omanik pole vahetunud.
 
Kõik jahipidamisega kaasnevad kohustused ja piirangud on määratud enampakkumise võitjaga sõlmitavas jahipidamisvõimaluste kasutamise kokkuleppes. Suurulukite küttimislubade ostuga kaasneb kohustus küttida vähemalt kahekordses lubade arvulises mahus väikekiskjaid või arvukuse reguleerimist vajavaid jahilinde. Kobraste küttimiskohustus kehtestatakse elupaigapõhiselt seal, kus nende elutegevus põhjustab üleujutusi. Ulukihooldetööd ja lisasöötmise teostab pakkumise võitja müügiüksusel omal kulul.
 
Rohkem informatsiooni enampakkumise kohta leiab: www.rmk.ee/teemad/jaht.
 
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Allikas: RMK

WWW.EST-LAND.EE