Info kinnistu kohta

Kinnistu kirjeldus

Merepiiriga kinnistu Läänemaal

 

Püsirohumaa. Ehitusõigust ei ole

 

Võimalikud toetused: Üldpindalatoetus, rohestamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus