Info kinnistu kohta

Kinnistu kirjeldus

Müüa põllumaa Saue vallas. Sihtotstarve: maatulundusmaa 100%