Info kinnistu kohta

Kinnistu kirjeldus

Põllumaal on kehtiv rendileping kuni 2023a lõpuni