Info kinnistu kohta

Kinnistu kirjeldus

Kogu maa on haritud ja kasutuses