Võrumaa

Kaksi viljelysmaata Sangasten lähellä
400 000

Koko maata viljellään ja käytetään