Peltomaa = tuottava sijoitus?

Kiinteistösijoituksilla tarkoitetaan usein vuokra-asuntoja ja liikekiinteistöjä, mutta harvemmin puheeksi tulee esimerkiksi metsämaan tai peltomaan hankkiminen sijoituksena – vaikka ne ovat huomattavasti turvallisempia ja paikoitellen myös tuottavampia sijoituksia. Yksinkertainen esimerkki: jos olisit hankkinut v. 2004 asunnon Tallinnasta, asuntomarkkinoiden mediaanihinta olisi noussut vuoteen 2018 mennessä 150 %. Metsämaan mediaanihinta Virossa teki samassa ajassa 248 %:n ja viljelymaan mediaanihinta jopa 757 %:n harppauksen. Se tarkoittaa, että sijoitus peltomaahan oli samaan aikaan lähes 3 kertaa tuottavampi, vakaampi ja riskittömämpi kuin pitkäaikainen sijoitus vuokrakiinteistöön.

Miksi peltomaa on hyvä sijoitus?

Maailman jatkuvasti lisääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän ruokaa – ja kasvu vaikuttaa olevan peruuttamatonta. Elintarviketeollisuuden kasvava kysyntä nostaa viljelymaan arvoa vakaasti koko maailmassa, mukaan lukien Virossa. Vaikka taloudessa on nousuja ja laskuja, jotka antavat kiinteistömarkkinoille takaiskuja, peltomaan arvo liikkuu hitaasti mutta varmasti noususuunnassa. Tämä tarkoittaa, että peltomaahan sijoittamista voidaan harkita sekä varojen säilyttämis- että tulojen hankintatarkoituksessa.

Esimerkiksi asuntojen tai liiketilojen vuokraamiseen verrattuna peltomaahan sijoittaminen ei vaadi niin paljon päivittäistä toimintaa, eikä siitä aiheudu erilaisia sopimuksia ja pysyviä kustannuksia (yhtiövastike). Peltomaata vuokrattaessa solmitaan yleensä yhden vuokralaisen kanssa pitkäaikainen vuokrasopimus, ja maan hoitaminen jää vuokralaisen vastuulle.

Viljelymaa on myös melko likvidi sijoitus, sillä maatalousyritykset etsivät yhä enemmän mahdollisuuksia ostaa itselleen peltomaata kallistuvin vuokrahinnoin. Koska kysyntä on suurta, markkinoilla on jatkuvasti ostajia, joille maa voidaan myydä oikeaan aikaan ja sopivaan hintaan.

Kenelle peltomaahan sijoittaminen sopii?

Peltomaahan sijoittaminen soveltuu sekä varojen säilyttämiseen että vuosittaiseen tulojen hankintaan pysyvässä tai vakaasti kasvavassa arvossa. Sijainnista, kulkuyhteyksistä, maaperän hedelmällisyydestä ja kysynnästä riippuen vuokratulot voivat olla 20–100 € hehtaarilta. Keskimääräinen hinta on n. 50 € hehtaarilta. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että peltomassiivin on oltava suurempi vuosittaisten tulojen hankkimiseksi.

Viljelymaahan sijoittamista voisivat harkita ne, jotka haluavat suuremman sijoituksen ja vähemmän sijoitukseen liittyvää asioiden hoitoa. Viljelymaa voi olla sijoitussalkussa taaten sijoituksen pysyvän sekä vakaan kasvun ja samalla myös vuokratulojen ansaitsemisen. Vuosina 2004–2018 viljelymaan hehtaarin mediaanihinta on noussut 757 %:iin, mikä tarkoittaa, että aikaiset sijoittajat ovat jo nyt hyötyneet makeasti viljelymaastaan. Hinnannousuun ovat panostaneet erityisesti erilaiset Euroopan unionin tuet, ja koska peltomaan hehtaarihinnat eivät ole vielä nousseet pohjoismaiselle tasolle, myös kasvutilaa löytyy.

Miten ansaita voittoa viljelymaasijoituksesta?

Peltomaata vuokrataan yleensä yhdelle vuokralaiselle pitkäaikaisella sopimuksella tukeutuen samaan aikaan maan arvon vakaaseen nousuun. Jotta arvo säilyisi, on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, miten vuokralainen hoitaa maatasi, jottei hän rasittaisi sitä liiallisella viljelyllä, lannoitteilla ja torjunta-aineilla.

Peltomaasijoituksen kannattavuus perustuu pitkälti vuokratuloihin, yksinkertaisempaan hallinnointiin asuin- ja liikekiinteistöihin tai metsään verrattuna sekä vakaaseen ja melko varmaan hinnannousuun.

Mitä peltomaahan sijoitettaessa tulisi ottaa huomioon?

Peltomaa on hyvä sijoitus ihmiselle, joka haluaa turvallisen ja vähän työtä vaativan sijoituksen. Ainoa tehtävä ostamisen jälkeen on löytää hyvään vuokrahintaan luotettava yhteistyökumppani, jonka kanssa solmia pitkäaikainen vuokrasopimus, ja odottaa samalla jatkuvasti kasvavasta kysynnästä ja elintarviketeollisuuden peruuttamattomasta kasvusta johtuvaa maan arvon nousua. Peltomaahan sijoitettaessa kannattaa huomioida, että:

  • Kyseessä on pitkäaikainen ja melko riskitön sijoitus.
  • Sijoituksen kannattavuuden takaavat yleensä vakaa vuokratulo, vähäinen asioidenhoito ja viljelymaan hinnan jatkuva nousu.
  • Sijoituksesta on sopivalla hetkellä melko helppo luopua, sillä potentiaalisia ostajia on markkinoilla runsaasti.
  • Merkittävän vuositulon ansaitsemiseksi on tehtävä suurempi sijoitus.
EstEst PR – kokenut yhteistyökumppani maakaupoissa

Meillä on yli 20 vuoden kokemus metsä- ja peltomaan kaupoista sekä hoitamisesta. Meillä on jatkuvasti myynnissä suuri määrä kiinteistöjä sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita niin metsämaasta, peltomaasta kuin myös asuinrakennusmaasta.

Pitkän kokemuksemme pohjalta autamme jokaista ostajaa löytämään hänen tarkoituksiinsa sopivan kiinteistön. Tarvitsetko apua viljelymaan ostossa? Ota meihin yhteyttä +372 514 5215 tai kirjoita info@est-land.ee.