Miten metsän ja maan hinta muodostuu?

Metsä- ja maakauppojen hinnat eivät ole kiveen hakattuja ja ne muodostuvat useista tekijöistä. Vaikka metsämaa ja viljelymaa vaikuttavat lähestulkoon samanlaisilta omaisuusluokilta, hinnan muodostumisessa on merkittäviä eroja, jotka tulisi ottaa huomioon maapalstaa ostettaessa sekä myytäessä. Kerromme muutamia tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä metsä- että peltokiinteistön arvoon ja hintaan.

Metsämaan hintaan vaikuttavat tekijät

Metsämaan hinnan muodostuminen liittyy vahvasti virolaisten kunniaan ja ylpeyteen, eli puuhun. On kuitenkin olemassa myös muita tekijöitä, joita ei saa sivuuttaa hinnan muodostumisessa.

Metsän laji- ja ikäkoostumus

Merkittävin tekijä metsän hinnan muodostumisessa on sen laji- ja ikäkoostumus. Arvokkainta on metsämaa, jossa on hakkuukypsää metsää, koska sillä voidaan tienata välittömästi uudistushakkuulla. Koska metsän hakkuukypsyyden saavuttaminen kestää vuosikymmeniä ja tapahtuu sukupolvien yli, vastaava hinnan muodostuminen on myös ymmärrettävää. Jos metsäkiinteistön ostosta halutaan tienata heti, on järkevää etsiä kalliimpia ja hakkuukypsiä metsiä. Pitkäaikaisiin sijoituksiin sopivat paremmin nuoret metsät sekä metsämaa, jossa on keski-ikäistä metsää.

Kasvupaikkatyyppi

Puun laatu ja metsän kasvunopeus riippuvat suoraan metsän kasvupaikkatyypistä, eli siitä, onko kasvupinta sopiva kasvavalle puulajille. Erityisen tärkeää on seurata kasvupaikkatyypin sopivuutta uutta puustoa luotaessa, sillä kasvupaikkatyypin ja puulajin sopiessa metsästä kasvaa terveempi ja elinvoimaisempi ja sillä on myös mahdollista tienata paremmin tulevaisuudessa.

Peltomaan hintaan vaikuttavat tekijät

Peltomaan suhteen on myös olemassa tiettyjä tekijöitä, joilla on tärkeä merkitys hinnan muodostumisessa. Ennen kuin tutustumme sekä metsä- että peltomaan hintaan vaikuttaviin yhteisiin tekijöihin, peltomaan hinnan muodostukseen liittyen on tärkeää mainita seuraavat vaikuttajat.

Onko peltomaa rekisteröity PRIA-rekisteriin?

Peltomaan hinnan ja PRIAN peltorekisteriin merkitsemisen välillä on seuraava yhteys: mitä suurempi osa peltomassiivista on merkitty rekisteriin, sitä korkeampi on peltomassiivin hehtaarihinta.
Syy tähän on yksinkertainen – PRIA:n peltorekisteriin merkitylle maalle on mahdollista hakea tukia, jotka helpottavat sen hoitamista.

Millaiset tekijät vaikuttavat sekä metsä- että peltomaan hintaan ja arvoon?

Metsä- ja peltomaiden suurista periaatteellisista eroista huolimatta niillä on olemassa myös yhteisiä tekijöitä, jotka ovat yhtä tärkeitä molemman hinnan muodostumisessa. Tärkeimpinä kiinteistöjen arvoon vaikuttavina tekijöinä voidaan mainita seuraavat:

Viljavuus

Viljavuus eli boniteetti on tärkeä hinnanmuodostaja sekä metsä- että peltomaan suhteen. Tässä kohtaa sanonta – mitä parempi viljavuus, sitä korkeampi hinta – pitää paikkansa. Metsämaan tapauksessa parempi viljavuus tarkoittaa yleensä metsän nopeampaa kasvua ja korkeampaa laatua, mutta viljelymaan tapauksessa boniteetti on yksi tärkeimmistä hinnanmuodostajista.

Boniteetti muodostuu maaperän koostumuksen, ominaisuuksien, tilojen, kosteuden ja vielä monien muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tämä tarkoittaa, että asiantunteva omistaja voi nostaa maapalstansa maaperän boniteettia tietoisella toiminnalla. Metsänomistaja voi yleensä tehdä maanparannustöitä uudistushakkuun jälkeen (esimerkiksi kaivamalla ojia maaperän ollessa liian kostea) ja viljelymaan viljavuutta voidaan säädellä esimerkiksi lannoittamalla tai antamalla maan olla kesantona.

Kiinteistön sijainti ja kulkuyhteydet

Helppo kulkuyhteys on tärkeä tekijä riippumatta siitä, onko kyseessä metsämaa vai viljelymaa. Sekä metsä- että maatalous edellyttävät raskaan tekniikan käyttöä ja hakatun puun tai sadon kuljettamista pois maapalstalta. Tämä tarkoittaa sitä, että maapalstat, joihin on hyvä kulkuyhteys, ovat huomattavasti arvokkaampia

Kiinteistön koko

Suuremmat kiinteistöt ovat arvokkaita sekä metsämaiden että viljelymaan osalta. Syy siihen on yksinkertainen – suurempaa kiinteistöä on helpompi ja edullisempi hoitaa. Metsänhoidossa suurempi kiinteistö tarkoittaa vähemmän metsätekniikan kuljetusta ja logistiikkaa. 

Sama voidaan todeta myös peltomaan suhteen. Suuria peltomassiiveja, joissa on mahdollista suorittaa työt kerralla, on huomattavasti kätevämpi hoitaa, erityisesti sellaisten suurten maatalousyritysten tapauksessa, joiden maasalkkuun voi kuulua kiinteistöjä eri puolilla Viroa.

Luonnonsuojelu- ja muut hoitorajoitukset

Vaikka luonnonsuojelurajoitukset vaikuttavat eniten metsämaahan, hoitorajoitukset koskevat myös joitain heinämaita ja suojelualueilla sijaitsevia rantaniittyjä. Rajoitusten tiukkuus sekä hoitorajoitukset vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä luonnonsuojelualue, maisemansuojelualue, suojavyöhyke, Natura 2000 -alue vai jokin harvinaisen lajin pesimäalue. Nyrkkisäännön mukaan hinta on sitä matalampi, mitä tiukemmat rajoitukset ovat. Suojelualueella sijaitsevan maan omistajat voivat kuitenkin yleensä hakea erikokoisia tukia.

Haluatko ostaa tai myydä metsä- ja peltomaata?

Pitkä kokemuksemme niin metsä- ja peltomaan kaupoista kuin myös hoitamisesta on antanut meille asiantuntevaa tietoa, jota voimme hyödyntää asiakkaidemme hyväksi.
Haluatko apua ja neuvoja metsä- ja peltomaan myynnissä? Autamme tekemään parhaat kaupat.

Haluatko ostaa metsä- ja peltomaata? Meillä on myytävänä valikoima erikokoisia kiinteistöjä – valitse itsellesi sopivin!