Milloin tarvitaan metsänkäyttöilmoitusta?

Jokaisen metsänomistajan velvollisuus on hoitaa metsäänsä vastuuntuntoisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan laillisuuden seuraaminen on erityisen tärkeää oikeushenkilöille, jos metsän pinta-ala on yli 2 hehtaaria, sekä luonnollisille henkilöille, jos heidän metsänsä pinta-ala on yli 5 hehtaaria. Suuremman metsäkiinteistön omistaminen tarkoittaa, että hakkuun suorittamiseen tarvitaan voimassa olevia arviointitietoja. Olemme käsitelleet kyseistä aihetta perusteellisemmin jo aiemmassa artikkelissa, ja se kannattaa ehdottomasti lukea ennen tämän artikkelin lukemista.

Jos metsäkiinteistöllä on voimassa olevat arviointitiedot, ei kannata kuitenkaan juosta välittömästi kirveen kanssa metsään. Ensin tulee selvittää, tarvitaanko suunniteltujen hakkuutöiden toteuttamiseen myös voimassa olevaa metsänkäyttöilmoitusta.

Mikä metsänkäyttöilmoitus on?

Jos metsä on arvioitu, sinun on selvitettävä, kuinka paljon puuta haluat hakata metsästä. Jos haluat tehdä polttopuita ja hakattavan metsämateriaalin määrä on alle 20 kuutiometriä, voit lähteä metsään. Jos metsäkiinteistösi hakkuumäärä ylittää 20 kuutiometriä, hakkuutoimintaan tarvitaan voimassa oleva metsänkäyttöilmoitus.

Metsänkäyttöilmoitus on esitettävä Viron ympäristövirastoon (Keskkonnaamet) ja sen tulee sisältää:

  • Tiedot suunniteltavista hakkuista (lukuun ottamatta hoitohakkuuta)
  • Tiedot metsärekisteriin ilmoittamattomista merkittävistä vahingoista (esim. suuri tuulenkaato tai tulipalon aiheuttamat vahingot).
Miten metsänkäyttöilmoitus esitetään?

Metsänkäyttöilmoitus voidaan esittää monella tavalla ja onneksi myös sähköisesti. Keskkonnaametin tietojen mukaan metsänkäyttöilmoitus voidaan esittää seuraavilla tavoilla:

  • Viron metsärekisterin verkkosivulla  register.metsad.ee
  • Lähetä sähköisesti täytetty ja allekirjoitettu metsänkäyttöilmoitus Keskkonnaametin sähköpostiosoitteeseen info@keskkonnaamet.ee
  • Toimita metsänkäyttöilmoitus Keskkonnaametin toimistoon.
  • Lähetä metsänkäyttöilmoitus postissa kiinteistön sijaintia vastaavaan Keskkonnaametin toimistoon.

Sähköisen metsänkäyttöilmoituksen esitysohjeen löydät TÄÄLTÄ ja metsänkäyttöilmoituksen täytettävän .pdf-lomakkeen TÄÄLTÄ.

Kuinka kauan metsänkäyttöilmoituksen käsittely kestää?

Metsänkäyttöilmoituksen tarkastaminen voimassa olevien arviointitietojen perusteella kestää yleensä enintään 15 päivää. Jos suunnitellun hakkuun tekeminen vaatii koordinointia tai metsänsuojelullista asiantuntijalausuntoa, käsittely voi kestää 30 päivää.

Jos suoritettava hakkuu on laillinen, se rekisteröidään metsärekisteriin. Metsärekisteriin rekisteröidään myös metsänkäyttöilmoituksessa ilmoitetut merkittävät vahingot.

Jos metsänkäyttöilmoitus tai suunniteltu hakkuu ei vastaa vaatimuksia, Keskkonnaamet ilmoittaa siitä kirjallisesti ja antaa omat suosituksensa hakkuun sovittamiseen lainsäädäntöä vastaavaksi.

Kun Keskkonnaametin vahvistus metsänkäyttöilmoitukselle on olemassa, suunniteltu hakkuu voidaan suorittaa 12 kuukauden kuluessa siitä, kun hakkuu on rekisteröity metsärekisteriin.

Tarvitsetko apua metsänhoitoon liittyvissä kysymyksissä

EstEst PR on toiminut jo 25 vuotta aktiivisesti metsämaakauppojen ja metsänhoidon parissa. Tunnemme metsäalan lainsäädännön ja säädökset, joten tiedämme kaikki metsäkauppoihin ja vastuulliseen metsänhoitoon liittyvät yksityiskohdat.

Tarvitsetko apua metsäarvioinnin laatimisessa tai hakkuiden toteuttamisessa? Haluatko myydä metsääsi ja metsämaatasi kokeneelle metsänhoitoyritykselle? Voimme auttaa sinua. Toiminta-alueitamme ovat Pohjois- ja Etelä-Viro, mutta toimimme myös Viron saarilla. Ota meihin yhteyttä puhelimitse +372 504 5215, sähköpostitse info@est-land.ee tai yhteydenottolomakkeella.