Millal on vaja metsateatist?

Iga metsaomaniku kohustus on oma metsa majandada vastutustundlikult ja kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Eriti oluline on oma tegevuse seaduslikkust jälgida juriidilistel isikutel, kui nende metsa pindala on suurem kui 2 hektarit ja eraisikutel, kui nende metsa pindala ületab 5 hektarit. Suurema metsakinnistu omamine tähendab, et raiete teostamiseks on vaja kehtivaid inventeerimisandmeid ehk takseerkirjeldust. Takseerkirjelduse teemal oleme varasemas artiklis juba pikemalt peatunud ning käesoleva artikli mõistmiseks tasub see kindlasti enne läbi lugeda.

Loe artiklit: Mis on takseerkirjeldus?

Kui metsakinnistu kohta on olemas kehtivad inventeerimisandmed, ei tasu veel kohe kirvega metsa joosta. Enne tuleks selgeks teha, kas planeeritud raietööde teostamiseks on vaja ka kehtivat metsateatist.

Mis on metsateatis?

Kui metsa seisukord on hinnatud ja takseerkirjeldused eraldistele olemas, siis tuleks selgeks teha raiemaht, mida soovid metsast välja lõigata. Kui soovid näiteks teha küttepuid ja raiutava metsamaterjali maht jääb alla 20 tihumeetri, võid metsa poole teele asuda. Kui raiemaht Sinu metsakinnistul juba ületab 20 tihumeetrit, on raietegevuseks vajalik kehtiv metsateatis.

Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile ning see peab sisaldama:

  • Infot kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie)
  • Infot metsaregistrisse kandmata oluliste kahjustuste kohta (näiteks suur tormimurd või tulekahjust tingitud kahjustused).
Kuidas metsateatist esitada?

Metsateatist on võimalik esitada mitmetel viisidel ning õnneks ka elektrooniliselt. Keskkonnaameti info kohaselt on võimalik metsateatist esitada järgnevalt:

  • Metsaregistri veebikeskkonnas  register.metsad.ee
  • Saata elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud metsateatis Keskkonnaameti e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee
  • Viia metsateatis Keskkonnaameti kontorisse kohale
  • Saata metsateatis postiga kinnistu asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse.

E-metsateatise esitamise juhendi leiad SIIT ja metsateatise täidetava .pdf vormi SIIT.

Kui kaua aega võtab metsateatise menetlemine?

Metsateatise nõuetekohasuse kontroll vastavalt kehtivatele inventeerimisandmetele võtab tavaliselt kuni 15 päeva. Juhul, kui kavandatud raie tegemine nõuab kooskõlastamist või metsakaitseekspertiisi, võib menetlemine kesta kuni 30 päeva.

Kui teostatav raie on seaduslik, registreeritakse see metsaregistris. Samuti registreeritakse metsaregistris metsateatisesse kantud olulised kahjustused.

Juhul, kui metsateatis või kavandatud raie ei vasta nõuetele, annab keskonnaamet sellest kirjalikult teada ja annab omapoolsed soovitused raie õigusaktidega kooskõlla viimiseks.

Kui Keskkonnaameti kinnitus metsateatisele on olemas, võib kavandatud raiet teostada 12 kuu jooksul pärast raie registreerimist metsaregistris.

Soovid abi metsandusalastes küsimustes?

EstEst PR on juba 25 aastat tegelenud aktiivselt metsamaa tehingute ja metsa majandamisega. Tunneme metsandusega seotud seadusandlust ja õigusakte, mistõttu teame kõiki metsatehingute ja vastutustundliku majandamisega seotud üksikasju.

Vajad abi takseerkirjelduse koostamisel? Raiete teostamisel? Või soovid oma metsa ja metsamaad müüa kogemustega metsa majandamise ettevõttele? Saame Sind aidata. Meie tööpiirkonnad on Põhja- ja Lõuna Eesti, kuid tegutseme ka saartel. Võta meiega ühendust +372 504 5215, kirjuta e-posti aadressil info@est-land.ee või läbi kontaktivormi.