Metsämaa

Sympaattinen rakennusoikeutettu tontti Harjumaassa
85 000

Etäisyys Tallinnasta 35 km

Suuri metsäkiinteistö Hiidenmaalla
149 000

Metsävarat 4230 m³, enimmäkseen mäntyä ja kuusta.
Natura 2000 tuki on korkeintaan 1824 € vuodessa