Võrumaa

Kaks põllumaad Sangaste lähedal
400 000

Kogu maa on haritud ja kasutuses