Läänemaa

Ilus merepiiriga kinnistu
49 000

Püsirohumaa. Ehitusõigust ei ole

Kaks põllumaad Taebla lähedal
200 000

Kogu maa on haritud ja kasutuses