Põllumaa = tulus investeering?

Kinnisvarainvesteeringute puhul räägitakse tihti üürikorteritest ja ärikinnisvarast, kuid harvemini tuleb jutuks näiteks metsamaa või põllumaa soetamine investeeringuna – kuigi viimased on oluliselt turvalisemad ja kohati ka tulusamad investeeringud. Lihtne näide: kui oleksid aastal 2004 soetanud korteri Tallinnas, siis korteriturul oli mediaanhind tõusnud 2018. aastaks 150 %. Metsamaa mediaanhind Eestis tegi sama ajaga 248 % ja haritava maa mediaanhind koguni 757 % suuruse hüppe. See tähendab, et investeering põllumaasse oli samal ajal ligi 3 korda tulutoovam, stabiilsem ja riskivabam kui pikaajaline investeering üürikinnisvarasse.

Miks põllumaa on hea investeering?

Maailma järjest kasvav elanikkond vajab aina enam toitu – ning see kasv tundub olevat pöördumatu. Toiduainetetööstuse suurenev nõudlus tõstab haritava maa väärtust stabiilselt kogu maailmas, sealhulgas ka Eestis. Kuigi majanduses on tõusud ja langused, mis annavad kinnisvaraturule tagasilööke, siis põllumaa väärtus liigub aeglaselt kuid kindlalt tõusujoones. See tähendab, et põllumaasse investeerimist võiks kaaluda nii varade hoidmise kui ka püsiva tulu teenimise eesmärgil.

Võrreldes näiteks korterite või äripindade välja üürimisega nõuab põllumaasse investeerimine vähem igapäevast tegelemist ning sellega ei kaasne erinevate lepingute ja püsikuludega (kommunaalkuludega) tegelemist. Põllumaad rentides sõlmitakse tavaliselt ühe rentnikuga pikaajaline rendileping ning maa majandamine jääb juba rentniku hooleks.

Samuti on haritav maa võrdlemisi likviidne investeering, sest põllumajandusettevõtted otsivad järjest rohkem võimalusi kõrgemaks muutuvate rendihindade juures põllumaid endale osta. Kuna nõudlus on suur, siis on turul pidevalt ostjaid, kellele on võimalik õigel ajal ja õige hinnaga maa maha müüa.

Kellele sobib investeering põllumaasse?

Põllumaasse investeerimine sobib püsiva või stabiilselt kasvava väärtuse juures nii varade hoidmiseks kui ka iga-aastase tulu teenimiseks. Olenevalt asukohast, ligipääsust, mulla viljakusest ja nõudlusest võib renditulu olla vahemikus näiteks 20-100 € hektari kohta. Keskmine hind jääb 50 € lähedale hektarist. See aga tähendab, et iga-aastase tulu teenimiseks peab põllumassiiv olema juba suurem.

Haritavasse maasse investeerimist võiksid kaaluda need, kes soovivad teha suurema investeeringu ning vähem investeeringuga kaasnevat asjaajamist. Haritav maa võib olla investeeringuportfellis tagades investeeringu püsiva stabiilse kasvu ning teenida samal ajal ka renditulu. Aastatel 2004 – 2018 on haritava maa hektari mediaanhind tõusnud 757 %, mis tähendab et varajased investorid on juba praeguseks hetkeks oma haritavalt maalt magusalt kasu lõiganud. Hinnakasvu on panustanud ennekõike erinevad Euroopa Liidu toetused ning kuna põllumaade hektarihinnad ei ole veel jõudnud põhjamaade tasemele, on ka kasvuruumi.

Kuidas haritava maa investeeringult tulu teenida?

Põllumaid renditakse tavaliselt ühele rentnikule pikaajalise lepinguga toetudes samal ajal maa väärtuse stabiilsele kasvule. Samas peaks väärtuse säilitamiseks hoidma silma peal sellel, kuidas rentnik Sinu maad majandab, et ta seda liigse harimise ning väetiste ja pestitsiididega ei koormaks.

Põllumaa investeeringu tasuvus toetub paljuski renditulule, lihtsamale haldusele võrreldes elamu- ja ärikinnisvaraga või metsaga ning stabiilsele ja küllaltki kindlale hinnatõusule.

Mida peaks põllumaasse investeerimisel silmas pidama?

Põllumaa on hea investeering inimesele, kes soovib turvalist ning vähe tööd nõudvat investeeringut. Ainus töö peale ostu on leida hea rendihinnaga usaldusväärne partner, kellega sõlmida pikaajaline rendileping ning samal ajal oodata maa väärtuse tõusu tingituna järjest kõrgenevast nõudlusest ja toiduainetetööstuse pöördumatust kasvust. Põllumaasse investeerimisel tasub silmas pidada:

  • Tegemist on pikaajalise ja võrdlemisi riskivaba investeeringuga
  • Investeeringu tasuvuse tagavad tavaliselt stabiilne renditulu, vähene asjaajamine ja haritava maa hinna pidev tõus
  • Investeeringust on õigel hetkel võrdlemisi lihtne välja astuda, sest potentsiaalseid ostjaid on turul küllaldaselt
  • Arvestatava iga-aastase tulu teenimiseks peaks tegema suurema investeeringu
  • Haritava maa hind on stabiilses kasvufaasis tõustes aastatel 2004 – 2018 koguni 757 %. Kasvu peamiseks põhjuseks on olnud Euroopa Liidu toetused.
EstEst PR – kogenud partner maatehingutes

Meil on enam kui 20 aastat kogemust metsa- ja põllumaa tehingutest ning majandamises. Meil on pidevalt müügis suur hulk kinnistuid investoritele, kes on huvitatud nii metsamaast, põllumaast kui ka elamumaast.

Oma pikaajalisele kogemusele toetudes aitame leida igale ostjale tema eesmärkidele sobiva kinnistu. Soovid abi haritava ostul? Võta meiega ühendust 514 5215 või kirjuta info@est-land.ee.