Kuidas täita ja esitada metsateatist? Millist infot selleks vaja läheb?

Nagu oma metsateatisest rääkivas artiklis kirjutasime on metsateatis dokument, mis sisaldab infot kavandatavate raiete kohta ja metsaregistrisse kandmata oluliste kahjustuste kohta. Metsateatis tuleb esitada, kui kavandatava raie maht ületab 20 tihumeetrit.

Loe metsateatise kohta lähemalt artiklist: Millal on vaja metsateatist?

Kuidas aga metsateatist täita ja esitada? Tutvume metsateatise sisuga lähemalt.

Millist infot on metsateatise täitmiseks vaja?

Kõige lihtsam viis metsateatise täitmiseks on Metsaregistri veebiportaal, kus kinnistu kohta metsateatise alustamisel täidetakse juba suur osa andmetest kasutaja eest ära.

Metsateatis on võimalik täita ka paberkandjal ja esitada asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse. Metsateatise vormi leiad Keskkonnaameti kodulehelt.

Metsateatise täitmisel on lisaks enda isikuandmetele vaja teada detailseid andmeid ka oma maaüksuste kohta. Metsateatise vormis tuleb ära märkida:

 • Maaüksuse aadress
 • Metskonna nimetus
 • Kinnistu number
 • Kinnistu nimetus

Detailselt tuleb kirja panna ka kavandatavad raietööd ja avastatud metsakahjustused. Iga kavandatud töö märgitakse metsateatises eraldi ja selle kohta antakse järgnev info:

 • Katastritunnus
 • Kvartal
 • Eraldis
 • Pindala

Raie puhul tuleb ära märkida

 • Raieliik
 • Hinnanguline raiemaht tihumeetrites

Metsakahjustuse puhul tuleb aga teavitada

 • Kahjustuse põhjusest
 • Kahjustatud puuliigist

Koodid erinevate raieliikide, puuliikide ja metsakahjustuste põhjuste tähistamiseks leiab metsateatise alaservas olevast legendist.

Millistel viisidel on võimalik metsateatist esitada?

Kui metsatetise täitmiseks vajalik info on teada, siis jääb metsaomanikul teha valik, millisel viisil metsateatis Keskkonnaametile esitada. Täna on selleks võimalused järgmised:

 • Metsateatise esitamine Metsaregistri veebikeskkonnas  register.metsad.ee
 • Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud metsateatise saatmine Keskkonnaameti e-postile info@keskkonnaamet.ee
 • Metsateatise toimetamine Keskkonnaameti kontorisse
 • Metsateatis postiga saatmine kinnistu asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse
Kui metsateatis on esitatud, millal võib raiega alustada?

Metsateatise menetlemine vastavalt esitatud andmetele võtab tavaliselt 15-30 päeva. Juhul kui raie on nõetekohane, registreeritakse see metsaregistris. Samuti registreeritakse metsaregistris olulised metsakahjustused. 

Keskkonnaamet annab kirjalikult teada nii metsateatise nõuetele vastavusest kui ka mittevastavusest, viimasel juhul koos soovitustega raie seadustamiseks. Kinnitatud metsateatise alusel võib planeeritud raietöid teostada 12 kuu jooksul alates raie registreerimisest metsaregistris.

Soovid asjatundlikku abi metsa majandamisel?

Oleme tegelenud enam kui 25 aastat metsamaade ostu, müügi ja majandamisega, mille käigus oleme õppinud tundma kõiki metsatehingute ja metsamajanduse nüansse. Saame aidata asjatundlike nõuannete, juriidika ja metsa majandamise teenustega.

Soovid abi metsa majandamisel? Metsamaad osta? Või müüa? EstEst PR OÜ on Sinu partner metsandusalastes küsimustes. Ootame päringuid ja pakkumisi üle Eesti!