Põllumaa Saue vallas
24 500
Põllumaa Rapla vallas
30 000
Kinnistu Mustvee vallas
33 000
Põllumaa Mäetagusel
37 000
Põllumaa Kehtna vallas
40 000
Elamukrunt koos päikesepargi liitumisega
40 000